Bezpieczenstwo pracy w elektroenergetyce

Także w XIX wieku praca w ogromnych fabrykach niosła ze sobą niebezpieczeństwo utraty życia. Ludzie pozbawieni dobrych warunków sztuki i zdobywający głodowe pensje każdego dnia walczyli o działanie wykonując prostą pracę, np. w tartaku. XXI wiek przyniósł wielkie zmiany w porządku traktowania pracownika, a też bezpieczeństwa w tle pracy.

Co prawda istnieją firmy, które wciąż nie patrzą na zapewnienie odpowiedniego otoczenia, jednak na zapewne nie są to firmy bawiące się przetwórstwem drzewa, węgla, czy produktów budowlanych. Otóż zapylenie powietrza np. farbami proszkowymi może zaowocować eksplozją, a kontakt z ogniem pożarem. Stąd też przedsiębiorstwa zagrożone tego standardu niebezpieczeństwami stosują zaawansowane systemy atex dust extraction, do których zaliczamy wentylatory i filtry, które zawierają odpylanie razem z informacją atex. W relacji z potrzeb danego przedsiębiorstwa stosowane filtry potrafią stanowić używane jednorazowo lub wiele razy. Mechanizm działania polega na tym, aby pod wpływem eksplozji miału w instalacji rozerwaniu ulega membrana. Konsekwencją takiego postępowania będzie uwolnienie gazów wybuchowych do atmosfery, co zapobiegnie uszkodzeniu filtra, a również innym nieprzewidzianym wypadkom. Kolejnym elementem, w które mogą stanowić urządzone instalacje odpylania, jest system gaszenia iskier lub gaszenia pożaru dwutlenkiem węgla. W strukturze instalacji atex są także śluzy celkowe ludzie do całkowitego usuwania zebranego w filtrze pyłu. Zawory są ognioodporne, a oraz nie ulegają rozerwaniu w stosunku z uderzeniem ciśnienia podczas eksplozji. Każdy przezorny właściciel przedsiębiorstwa, w jakim w powietrzu mogą przesuwać się łatwopalne pyłki, powinien zainwestować w pewnej jakości sprzęt wentylująco-filtrujący. Takie posunięcie będzie świadczyło o odpowiedzialności, a ponadto przezorności. W kraju doskonale wiadomo, że o wiele popularniejsze jest zapobieganie wypadkom niż ponoszenie kosztów powiązanych z konkurencją z ich efektami.