Dyrektywa atex users

Dyrektywa ATEX jest dyrektywą Unii Europejskiej. Kojarzy się w centralnej mierze do wymagań które wymagają istnieć dokonane przez produkt, który przeznaczony jest do spełnienia w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Określa urządzenia, a oraz systemy ochronne, które określone są do wprowadzania we wspomnianych powyżej strefach.

 

Samo określenie ATEX wywodzi się z języka francuskiego – “ATmospheres EXplosives”, co świadczy Wybuchowe Atmosfery.
Dyrektywa ogranicza się wyłącznie do życzeń zasadniczych. Należy wspomnieć, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.
W obecnej dyrektywie wymagania szczegółowe udzielane są w granicach. Natomiast informując o wymaganiach nie objętych dyrektywą ani normami, to podlegają one regulacjom wewnętrznym w niektórych krajach członkowskich.
Przedmiotowa dyrektywa odznacza się obligatoryjnością. Jej końcem jest przede każdym zapewnianie bezpieczeństwa w okolicach zagrożonych wybuchem wziętą we wszelkich państwach Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX stosuje się do normalni składowych, wtedy gdyby mają miejsce dla bezpiecznego funkcjonowania sprzętu oraz układów ochronnych. Wiąże się także do urządzeń, które wprowadzane są poza atmosferą potencjalnego wybuchu, a jakich obecność że stanowić bezpośredni wpływ na sprzęt ochronny używany w takiej atmosferze.
Dyrektywy ATEX nie rzuca się do aparatury medycznej, narzędzi oraz układów ochronnych oddanych do specjalistycznego korzystania w obecności materiałów wybuchowych lub niestałych substancji chemicznych, sprzętu ochrony osobistej, statków pełnomorskich i morskich jednostek pływających, sprzętu przeznaczonego jedynie do punktów wojskowych i większości środków transportu.
Dla ludzi wyrobów danych do wdrażania w odległościach zagrożonych wybuchem wymagania społeczne i zwiększające dla danych grup i klas wyrobów objętych dyrektywą ATEX są wprowadzone w Załączniku II.
Dania a sposoby ochronne potrafią być tematem również innych dyrektyw, dotyczących różnych wyglądów a jakie dodatkowo przewidują umieszczenie na nim znaku CE.