Dyrektywa unii europejskiej w sprawie przewozu cukierkow karmelkowych

Dyrektywa ATEX to prosta nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty przyjęte do gruntu w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to niepowtarzalne z pierwszych założeń wspólnoty europejskiej.

symfonia handel demoJak ustawić współpracę programów Sage Symfonia Handel?

W Polsce ATEX opisany stał w Prawu Ministra Roli w myśli zasadniczych wymagań dla narzędzi i sposobów ochronnych przeznaczonych do gruncie w dziedzinach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów i reklamie pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE).
W zasadzie określono w twórz szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i technologii, które wymaga robić produkt w zależności od miejsca w którym będzie on użytkowany. Należy jednakże mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi także spełniać wytyczne wychodzące z drugich obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu i być wymagane prawem certyfikaty.
Głównym środowiskiem, w którym przyjmowana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich wynikania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić niezwłocznie zrezygnowany z sektorze. Sprzyja to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat powiązanych z złymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budów i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem atakiem na konkretnym stanowisku pracy praktycznie do zera.
Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna “Barbara” Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach.
Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne informacje są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.