Gaszenie pozarow cial stalych

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi więc najznakomitszy i daleko oczywisty środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią przyjmują. Wybór środka gaśniczego zależy od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze
Piany gaśnicze doskonale kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszelkiego co mówi z wodą. Z zmianie proszki gaśnicze mają najwszechstronniejsze zastosowanie.
W zależności z posiadanego składu mogą być wykorzystywane do gaszenia prawie całych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najwspanialszy jest dwutlenek węgla, ekonomiczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki także takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale spełnia proste postanowienie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako materiał gaśniczy
Podobne służenie jak woda ma para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Zapewne stanowić łączona w sukcesach płonięcia tych samych produktów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą a wodą liczy na ostatnim, że wodę można przesadzać w każdym miejscu, a parę zdecydowanie w oddzielnych miejscach o pojemności nie wyższej niż 500 metrów kwadratowych. W przestronniejszych pomieszczeniach działanie pary prezentuje się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów potrzebna jest nie tylko znajomość środków gaśniczych adekwatnych do nowych substancji, lecz także prawdy ich grania i dawania w teren pożaru.