Jak zadbac o bezpieczenstwo w fabrykach

comarch-polkas.pl optima biuro rachunkoweProgram Księgowy Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

Jeszcze w XIX wieku praca w olbrzymich fabrykach niosła ze sobą niebezpieczeństwo utraty życia. Ludzie pozbawieni dobrych warunków pracy i otrzymujący głodowe pensje każdego dnia walczyli o życie wykonując ciężką pracę, np. w tartaku. XXI wiek przyniósł olbrzymie zmiany w sposobie traktowania pracownika, a także bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Co prawda istnieją firmy, które nadal nie zważają na zapewnienie odpowiedniego otoczenia, jednak na pewno nie są to firmy zajmujące się przetwórstwem drzewa, węgla, czy materiałów budowlanych. Otóż zapylenie powietrza np. farbami proszkowymi może zaowocować eksplozją, a kontakt z ogniem pożarem. Dlatego też przedsiębiorstwa zagrożone tego typu niebezpieczeństwami stosują zaawansowane systemy atex dust extraction, do których zaliczamy wentylatory i filtry, które powodują odpylanie zgodnie z dyrektywą atex. W zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa stosowane filtry mogą być używane jednorazowo lub wiele razy. Mechanizm działania polega na tym, aby pod wpływem eksplozji pyłu w instalacji rozerwaniu ulega membrana. Konsekwencją takiego działania będzie uwolnienie gazów wybuchowych do atmosfery, co zapobiegnie uszkodzeniu filtra, a także innym nieprzewidzianym wypadkom. Dodatkowym elementem, w które mogą być zaopatrzone instalacje odpylania, jest system gaszenia iskier lub gaszenia pożaru dwutlenkiem węgla. W budowie instalacji atex są także śluzy celkowe służące do samoistnego usuwania nagromadzonego w filtrze pyłu. Zawory są ognioodporne, a także nie ulegają rozerwaniu w kontakcie z uderzeniem ciśnienia podczas eksplozji. Każdy odpowiedzialny właściciel przedsiębiorstwa, w którym w powietrzu mogą unosić się łatwopalne pyłki, powinien zainwestować w dobrej jakości sprzęt wentylująco-filtrujący. Takie postępowanie będzie świadczyło o odpowiedzialności, a także przezorności. W końcu doskonale wiadomo, że o wiele tańsze jest zapobieganie wypadkom niż ponoszenie kosztów związanych z walką z ich skutkami.