Kasa fiskalna gofin

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_posnet_bingo_hs_ej/

Na początek warto dodać co liczy serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy dawane w toku gwarancji i po upływie gwarancji, a jeszcze niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do pracy serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów proponuje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z działu obsługi kas fiskalnych, a i usługę w podobnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W czasie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy też ich zgodność z wpisami w pozycji serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, współpraca z wpisami w książce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w dziale emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty ważnej i modułu fiskalnego co do zgody z dokumentami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu zgodnie z zastrzeżeniami przechowuje w pracy serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny pragnie być dokonany i wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił własną rola albo z dowolnej przyczyny zaprzestał rejestrowanie zakupów na kasie fiskalnej, natomiast nie wyrejestrował kasy. 2. W porządku przeglądu technicznego określane są przede wszystkim te segmenty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie ruchów a jakich nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak więc w sezonie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które wchodzą na funkcjonowanie kasy, ani i nie sprawdza, lub nowe elementy wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i komunikację uszkodzonych elementów, przecież będą toż prace wykonywane poza przeglądem technicznym.