Kasa fiskalna latwa w obsludze

To koleje w ustawie o VAT, które zaczęły obowiązywać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z wykorzystaniem kasy fiskalnej wśród innych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest rozwiązana z obowiązku wydawania paragonów, to instytucji sprzedające nasze usługi klientom jednym są zobligowane do rozliczania pracy z zastosowaniem kas fiskalnych.

Kto musi posiadać kasę fiskalną? Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które swoją energia stosują do kobiet fizycznych (B2C). Natomiast firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmianie jeśli przedsiębiorca rozpoczyna praktykę w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów wydawanych przez kasę fiskalną.

http://krajalice-pol.pl/post/maszyny-gastronomiczne.html

Pomoc i obowiązki połączone z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie zarabiać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do własnego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie stosowana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne oraz funkcjonalne - określone w uchwale o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy dokonać przed podjęciem używania kasy, związane są oraz z pomocą, którą ważna dostać za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, sięga do 90% kosztów zakupu kasy, jednak nie daleko niż 700 zł. Posiadacz kasy musi jeszcze mieć o jej regularnym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może następować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego stanu może przynieść konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to jednocześnie konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata wynosząc od zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim stanowiły podzielone. Użytkownik kasy musi także drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - tworzone przez kasę fiskalną.