Krajalnica bizerba

Atex training, czyli zakres szkolenia jest traktowany i nakłaniany do spraw znanej jednostki czy organizacji. Poniższa lista pokazuje najistotniejsze zagadnienia, na bazie których opracowany zostaje końcowy plan szkolenia. Lista ta, w prawdziwych wypadkach, może stać powiększona o nowe zagadnienia.

Szkolenie atex obejmuj:podstawy prawne powiązane z bezpieczeństwem wybuchowym: dyrektywa ATEX137 oraz rozporządzenie krajowe,dyrektywa ATEX95 oraz rozporządzenie krajowe;  wzajemne relacje między obiema dyrektywami ATEX137 i ATEX95,podstawy prawne powiązane z bezpieczeństwem pożarowym: rozporządzenie MSWiA 7.06.2010 r. dotyczące ochrony przeciwpożarowej pomieszczeń, obiektów budowlanych i miejsc; wzajemne relacje z informacją ATEX137,główne zasady ocen i znaczenia stref zagrożenia wybuchem; skrajna ocena przydatności parametrów wybuchowości gazów, oparów cieczy i pyłów,uziemienia elektrostatyczne – waga trudności, wzory i średnie rozwiązania techniczne,typy zabezpieczeń przeciwwybuchowych branych w sektorze i ważne zasady ich wyboru; ważne zasady zabezpieczania instalacji procesowych przed zagrożeniem wybuchem,przykłady jednostki ilustrujące skuteczność używania poszczególnych systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych,ważne zasady bezpiecznego pisania funkcji oraz obsłudze maszyn w dziedzinach zagrożenia wybuchem,przykładowe sytuacje wybuchów w sektorze,stopień oraz dyspozycyjność wentylacji, a zasięg strefy zagrożenia wybuchem, na przykładzie instalacji gazowych, wodoru, gazu propan-butan, acetylenu; punkty ładowania akumulatorów, szafy bezpieczeństwa do przechowywania substancji chemicznych,maszyny elektryczne w okolicach zagrożenia wybuchem – ogólne wytyczne dopasowania urządzeń,zagrożenie niebezpieczną awarią w sektorze; wybrane trudności powiązane z przechowywaniem, odpylaniem, układy nawęglania w elektrowniach, ograniczenia połączone z stosowaniem systemu odciążenia wybuchu,zagrożenia procesowe i szybkie na procesach biomasy.