Metoda elementow skonczonych

Dokładne określenie poziomu i charakteru obciążeń jest niezbędne do oceny stanu technicznego urządzeń, wyboru materiałów, stwierdzenia przyczyn zaistniałych uszkodzeń, czy propozycji zmian i naprawy.

W związku z powyższym, do precyzyjnego określenia poziomu obciążeń wykorzystujemy metody numeryczne, w tym głównie metodę elementów skończonych (MES).

Metoda elementów skończonych dotyczyć może zarówno elementów statycznych, jak i dynamicznych. W zagadnieniach dynamicznych istotną rolę odgrywa, np. szybkość zmian obciążeń, tarcie oraz przepływy mediów. Obliczenia mes wykorzystywane są także w celu określenia przyczyn awarii i zniszczeń.

Typowe analizy związane z obliczeniami mes dotyczą przede wszystkim:
– weryfikacji stanu naprężeń oraz odkształceń w celu określenia newralgicznych miejsc,
– dopasowania kształtu w celu zmniejszenia natężenia konstrukcji,
– weryfikacji przyczyn powstania uszkodzeń i ich wpływu na eksploatacje,
– modelowania odlewów oraz przepływów.

Poza tym, obliczenia mes mają również bardzo duże znaczenie w przemyśle morskim. Przy projektowaniu konstrukcji pływającej lub podwodnej, szczegółowe analizy MES ich wytrzymałości i innych charakterystyk stają się kluczem do rozwiązań bezpiecznych i ekonomicznych.

Najskuteczniejsze jest wykonanie wstępnych analiz już na początkowym etapie projektu. Pozwoli to uniknąć błędów przy dalszym projektowaniu. Najistotniejszym elementem obliczeń jest sprawdzenie wytrzymałości doraźnej projektowanej konstrukcji. Zarówno całościowo, jak i w newralgicznych węzłach. Obliczenia mes są wykorzystywane również do oszacowania wytrzymałości zmęczeniowej.

W ostatnich latach nastąpiła rewolucja w obliczeniach mes i stopniowo odstępuje się od niedopuszczalności miejscowego uplastyczniania się materiału. W związku z tym, coraz łatwiej można przewidzieć ekstremalne wydarzenia i zapobiegać mogącym się wydarzyć katastrofom wodnym. Obecnie trwają prace nad opracowaniem norm dotyczących minimalizacji szkód wywołanych podczas kolizji. Ogromny postęp w obliczeniach mes zapoczątkowały projekty unijne “Harder” i “Goals”. Korzystanie z obliczeń mes jest coraz popularniejsze.

Źródło: http://www.grupa-wolff.eu/biuro-projektowe/obliczenia-analiza-mes-modelowanie-3d-instalacji/