Modul untuk program motivasi

Program Optima to sieć wielu zintegrowanych ze sobą modułów zarabiających w oparciu o tą samą bazę danych. W relacje od specyfiki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program funkcjonuje w tłu sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) a w kategorii on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

Program Optima pracuje jedynie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zapoznać się z pozostałymi wymaganiami konfiguracji sprzętu komputerowego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy przeznaczony stanowi dla średnich oraz średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z dodatkowymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Zezwala na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie kosmetyk do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności połączonych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z tytułu narodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów podpisywanych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry i płace posiada dodatkową funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Można go skojarzyć z planem Comarch ERP XL, z organizmem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie danych do organizmu Optima pozwoli na dobrą organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z organizmem Płatnik, co kupi na prowadzenie rozliczeń z ZUSem.