Osoby odpowiedzialne za bezpieczenstwo w fabrykach

Ciągłe parcie technologi do przodu daje wiele nowych miejsc pracy. Są to w dużej mierze fabryki. Niestety niesie to ze sobą coraz to nowe zagrożenia w pracy. Aktualnie pierwszy lepszy “Nowak” z ulicy nie zostanie przyjęty w takim zakładzie. Często maszyny których używa się do produkcji stanowią większe, lub mniejsze zagrożenie. By je obsługiwać są potrzebne odpowiednie kwalifikacje, oraz ukończenie odpowiednich szkoleń.

Coraz więcej jest miejsc zagrożonych wybuchem, lub różnego rodzaju pyłami. By poruszać się w takich strefach wymagane jest odpowiednie przeszkolenie. Takim szkoleniem jest atex training, podczas którego kursanci opanowują podstawowe informacje z zakresu techniki przeciwwybuchowej i dyrektyw ATEX. Kierowane jest ono w szczególności: do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakładach pracy, w których występują strefy zagrożone wybuchem, osób pracujących w strefach zagrożonych wybuchem, oraz dla projektantów urządzeń typu EX. Na szkoleniu można się dowiedzieć, jakie czynniki atmosferyczne sprzyjają wystąpieniu wybuchu, gdzie można spotkać strefy zagrożone, jak dzielą się odpowiednie strefy i jak duże ryzyko stanowi przebywanie w nich, w jaki sposób zabezpiecza się urządzenia mogące stanowić zagrożenie wybuchem, jak dzielą się substancje wybuchowe (podział na grupy wybuchowe i klasy temperaturowe), jakie przepisy obowiązują w strefach zagrożonych wybuchem, oraz jak rozpoznać strefy pyłowe. Szkolenie jest na ogół jednodniowe, ale niektóre firmy dają możliwość przejścia go w dwóch ratach po kilka godzin. Każde szkolenie tego typu zakończone jest egzaminem sprawdzającym co zapamiętaliśmy. W przypadku uzyskania wyniku negatywnego, by podejść jeszcze raz do egzaminu wymagane jest ponowne przeszkolenie co wiąże się niestety z dodatkowymi kosztami, natomiast przypadku wyniku pozytywnego otrzymujemy certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Jest on drukowany na miejscu i przyklejana jest na niego specjalna naklejka, lub w zależności od firmy prowadzącej szkolenie jest przesyłany pocztą.