Oswietlenie led rgb

Oświetlenie awaryjne LED w blokach użyteczności publicznej widziane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą robić szereg wymagań, których treść objęta jest zarówno w przepisach, kiedy również normach połączonych z pomocą przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry urządzeń i osprzętu oraz wpływają one role dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, które należy ustalić w poprawnie wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy tworzą w współczesnej spraw błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można nazwać:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na ulicy ewakuacyjnej,
niepotrzebne sięganie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu,
brak uwzględnienia sprawności opraw w książki bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami,
brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za ostatnimi wyjściami ewakuacyjnymi zaś w okolicach szczególnych, a także przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o właściwym natężeniu,
umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w pomieszczeniach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego obiekcie,
wybieranie urządzeń, jakie nie spełniają wymaganych prawd bądź nie kształtują się do korzystania w rzeczywistych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozładowania baterii i stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu stanów w klas Celsjusza),
brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki zabieg, by nie powodować przy tym całkowitego rozładowania baterii,
brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w miejscach, gdzie ewakuacja może pokazać się bardziej delikatna,
brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego obiektu oraz warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie wybór wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania planu i dostosowania systemu oświetlenia awaryjnego do właściwych przepisów że korzystać opłakane końce nie właśnie dla wykonawcy przedsięwzięcia, ale przede wszystkim dla potencjalnych poszkodowanych w przypadku zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z otwarcia jest ułatwieniu ewakuacji, a nie wolno bagatelizować niuansów, gdyż mogą one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej i sposób dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na ulicy ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wysoko wymienionym rozwiązaniom pośrednie jest przystosowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do sposobu użytkowania konkretnego obiektu.