Program enova charakterystyka modulow

Program Enova zawiera wiele modułów, które mogą być przydatne w firmie lub w przedsiębiorstwie w wielu aspektach jego funkcjonowania. Moduł Kadry i Płace pomaga w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Jest on systematycznie aktualizowany do obecnie obowiązujących w Polsce przepisów. Charakteryzuje go przejrzysty i prosty w obsłudze interfejs graficzny, jest też w pełni kompatybilny z pakietem MS Office.

oprawa przeciwwybuchowaZobacz naszą stronę www


Moduł Księga Podatkowa jest natomiast odpowiedzialny za obsługę firmy w kwestii ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań bieżących i przeszłych. To przy jego pomocy robione są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Umożliwia on również ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów.
Księga Inwentarzowa pozwala użytkownikom na rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi. Moduł odpowiedzialny jest także za ewidencję wartości niematerialnych oraz wyposażenia. Możliwe jest prowadzenie swoistego terminarza zdarzeń, które są powiązane z tymi środkami. Pracę z modułem można rozpocząć w dowolnym okresie roku rozliczeniowego.
Moduł Faktury pomaga w procesie wystawiania dokumentów sprzedaży oraz ustalania cenników i zbierania informacji o kontrahentach firmy. Aplikacja Handel umożliwia jej użytkownikom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu.
Bardzo ważnym modułem jest również CRM (Customer Relations Management). Rejestruje on dane o kontrahentach, ale umożliwia też obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa służy do księgowania, dokumentowania i sporządzania różnego typu sprawozdań. Narzędzie to w znacznym stopniu usprawnia codzienną pracę księgowych.
Ostatni moduł programu Enova – Delegacje służbowe ma za zadanie wspomagać obsługę i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. W znacznym stopniu usprawnia on funkcjonowanie przedsiębiorstwa na tym polu. Enova cennik jest dostosowywany indywidualnie do każdej firmy. Czynniki brane pod uwagę do wielkość przedsiębiorstwa oraz wybór modułów. Jest również możliwy zakup w 3 wersjach: srebrna, złota i platynowa.