Restauracja wyposazenie

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego stanowiska jest faktem, którego podstawowym planem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w obszarze systemów ochronnych i urządzeń, które przyjmowane są w strefach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Zasada ta przede każdym określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a oraz sposoby wykazywania współprac z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa.
Istotną działalność w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa. Razem z regułą, że efekt jest zgodny z podstawą to utrzymuje się jego synchronizację z pierwszymi wymaganiami bezpieczeństwa.
Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz systemów ochronnych branych w dziedzinach zagrożonych wybuchem znajdują się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, planowaniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wypływających z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu.
Zgodnie z zaleceniami producent musi wspominać o tym aby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesorium oraz sposoby ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch.
Urządzenia a systemy ochronne winnym stanowić właściwie zaprojektowane, by jak prawidłowo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny być realizowane ze nauką wiedzy technicznej. I ilości oraz podzespoły urządzeń muszą robić bezpiecznie i zgodnie z informacją producenta.
Każde urządzenie, system obronny i aparatura powinno być oznaczenie CE.
Materiały używane do instalacje urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą stanowić łatwopalne. Między nimi oraz atmosferą nie mogą trwać żadne reakcje, jakie potrafiły wywołać potencjalny wybuch.
Urządzenia i sposoby ochronne nie mogą przynieść zranienia czy nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, że w końcu ich tworzenia nie powstaną za duże temperatury oraz promieniowanie. Nie umieją liczyć zagrożeń elektrycznych także nie mogą wpływać sytuacji niebezpiecznych.