Strefa 2 zagrozenia wybuchem tabliczka

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wznosi się do produktów danych do praktyki w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania przenoszące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa lecz także do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestia przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i powiązane z ostatnim wszelkie procedury oceny w głównej mierze uzależnione są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim specjalne danie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić dany produkt, żeby mógł stanowić brany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W pierwszej części otrzymują się urządzenia, które wykorzystuje się w podziemiach kopalni oraz na przestrzeniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa oddaje się do urządzeń, które używa się w następnych miejscach, a które potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń tworzących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej powszechne wymagania można z możliwością znaleźć w normach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do produkcji w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić piękny, widoczny, trwały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub same zaopatrzenia w obiektu zapewnienia współprac z aktualnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.