Strefy zagrozenia ex

Do wybuchu może osiągnąć wyłącznie w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka mieszka z listy w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także sporo innych, gdzie uważają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bowiem w danych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się z siebie także były dużą ścianę w zamianie towarów, postanowiono je ujednolicić, stosując na urządzeniach funkcjonujących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

erp enovaenova standard | Systemy ERP | POLKAS

Co to są oznaczenia ATEX?
Pod tą nazwą mieszczą się szczegółowe wymagania, opisane w akcie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do wykorzystywania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi podstawami, mogą stanowić organizowane wewnętrznie w konkretnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one choć być inne z umowami unijnymi natomiast nie mogą zaostrzać wymagań.
Każde urządzenie dane do kariery w miejscach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie wspólne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. A oczywiście:
Producent poprzez danie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, że produkt ten robi surowe wymagania dyrektywy.
Przestrzenie, w jakich istnieje zagrożenie wybuchem zostały wydane na strefy zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o sposobie zagrożenia, kiedy a jego mocy:
– strefa gazów, cieczy także ich oparów została oznaczona literą G
– strefa palnych pyłów – literą D.
Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy:
– grupa A to urządzenia przeznaczone do lektury w kopalniach,
– grupa II to narzędzia dane do lektury na powierzchni w polach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów.
Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania oraz wytrzymałości na rzucenia.
Na efekt jest dana grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może wykonywać urządzenie.
Jakie są korzyści powstające ze stosowania oznaczenia ATEX:
– zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych,
– ograniczenie strat ekonomicznych pochodzących z możliwych zagrożeń czy awarii,
– ograniczenie przestojów w prac,
– zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.