Tlumaczenie dziela literackiego

Jestem tłumaczem, pracuję na dużo innych płaszczyznach, zarówno tłumaczę symultanicznie, kiedy również biorę się przekładem literackim. Najczęściej a moja książka to rozumienie tekstu, z zasady umów cywilno-prawnych lub innych urzędowych dokumentów. Wolę jednak tłumaczenia literackie, bo pozwalają mi one wiele radości.

Skupienie i koncentracja
Jak mam zrobić tłumaczenie tekstu literackiego, przede wszystkim staram się zachować pełną koncentrację. Wyłączam telefon, nie przeglądam stron internetowych – najważniejszy jest więc dla mnie tekst. Ważny jest bo nie tylko doskonały przekład, jednak również zaangażowanie walorów literackich. To niemożliwe zadanie, ale daje niesamowitą satysfakcję. Kiedy pokazuje się, że moje tłumaczenie tekstu literackiego zyskuje uznanie, jestem wielkie szczęście i satysfakcję prawie tak wysoką, jakbym jedna była autorką tego artykułu.
Są rzeczywiście takie teksty, których przedstawianie nie daje mi radości, mimo tego, iż są literackie. Działa to dwóch sposobów: po pierwsze, nie znoszę tłumaczyć harlequinów, ponieważ nuży mnie fabuła, a literacka cena takiego dokumentu jest właściwie żadna. Po drugie, nie cierpię tekstów populistycznych i politycznych.

Rola w lokalu

Oczywiście mimo moich uprzedzeń każde tłumaczenie tekstu wykonuję bardzo uważnie i chce mi na wiernym oddaniu założeń oryginału. Etapem jest ostatnie niezwykłe, niemniej nigdy się nie poddaję i prę do celu. Daje się, że muszę odłożyć tekst na jakikolwiek do szuflady i wrócić do niego później.
W własnej roli doceniam to, że potrafię ją dawać, przechodząc w budynku. Każde bowiem tłumaczenie tekstu da się wykonać zdalnie, a nowa technika pozwala mi do tego wszelkie potrzebne narzędzia. Mam wszystkimi możliwymi słownikami, i internet idzie na badanie wielu informacji. Jednak idąc w zakładu, należy dbać o samodyscyplinie, bowiem praktyka w zakładzie rozleniwia. Trzeba narzucić sobie pewien rygor a indywidualne działania służyć jak należy. Każde tłumaczenie dokumentu jest obowiązujące i do każdego trzeba podejść z przyczyną, jak byśmy dopiero zaczynali pracę.
Źródło: