Uziemienie a uziom

Zadaniem uziemienia elektrostatycznego jest minimalizowanie zagrożeń połączonych z wybuchem palnych treści na zysk przeskoku iskry elektrostatycznej lub związanych z skupianiem się ładunków elektrostatycznych. Bierze się go w toku przejazdu i obróbki palnych proszków, gazów i cieczy.

 

Najprostsze uziemienie elektrostatyczne (electrostatic earthing) przygotowane jest z zacisku uziemiającego oraz przewodu. W bardziej rozbudowanych modelach zainstalowany jest system ochronie stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dostarczanie lub dozowanie produktu, pod warunkiem prawidłowego podpięcia uziemiania.

Niebezpieczne naładowania elektrostatyczne mogą wyniknąć w porządku napełniania lub opróżniania zbiorników z proszkami, cieczami czy granulatami. Do powstawania naładowań elektrostatycznych prowadzi i mieszanie, rozpylanie czy pompowanie substancji łatwopalnych. Przemieszczenia ładunków elektrycznych robione są w sukcesie kontaktu i rozdzielenia. Ich powierzchnia jest ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, które rozumieją się ze sobą oraz właściwości mediów, geometrii materiałów zbiorów czy przeładunku. W końca nagłego, bezpośredniego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może zdobyć do powstania krótkiego impulsu prądowego, który będzie publiczny w twarze iskry. Z kolei niemonitorowane iskry mogą wpływać powstanie zapłonu mieszaniny gazu i powietrza, i w rezultacie do eksplozji. Sposobem na pozbycie się powyższego zagrożenia jest użycie uziemienia, jakie będzie trudne za kontrolowane odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Znacznie większe bezpieczeństwo zapewniają nowoczesne systemy nadzorowania uziemienia.