Wentylatory przeciwwybuchowe promieniowe

Budowa obiektu przemysłowego wymaga między drugimi jego oceny pod względem zagrożenia wybuchem. Zagrożenie żyje gdy produkcja, przechowywanie lub użytkowanie substancji w właściwej przerwy w powiązaniu z powietrzem wytworzy mieszaninę wybuchową.

 

Projektowanie musi uwzględniać zabezpieczenia wspólne z prawem Ministra Gospodarki, Pozycji i Metody Socjalnej. W relacji od działu przemysłu oraz stanu zagrożenia wybuchem należy wprowadzić dobre zabezpieczenia. Klasyfikując strefy zagrożenia należy:
-zidentyfikować przestrzeń zagrożoną wybuchem,
-sklasyfikować tę przestrzeń,
-zaznaczyć rozmiar i stan,
-opracować dokumentację.

Prawidłowa klasyfikacja idzie na wprowadzenie dobrego rozwiązania dla strefy zagrożonej, zmniejszając ryzyko, zaś tym jedynym zapewnić bezpieczną praktykę w konkretnym obszarze. Określając strefy zagrożenia należy zastosować urządzenia odpowiedniej jakości, w niniejszym nie wolno sprzętu niższej kategorii wykorzystać do przestrzenie większego ryzyka. Producent urządzeń danych do montażu w powierzchniach zagrożenia musi dołączyć odpowiednie dokumenty i Deklarację Zgodności dla wszystkiego produktu. Dodatkowo potrzebne jest położenie systemu bezpieczeństwa wybuchowego, który ogranicza zasięg zniszczenia i wspomaga akcję ratunkową. Niestety jest dodatkowe całkowite wyeliminowanie zagrożenia wybuchowego, ważna jednak zmniejszyć ryzyko wystąpienia i minimalizować skutki wybuchów.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe liczymy na sprawne i pasywne. Pasywne zabezpieczenia przeciwwybuchowe nie wymagają działania systemów elektrycznych czy elektronicznych wykorzystując zjawiska fizyczne. Zabezpieczenia aktywne urządzone w odpowiednie czujniki analizują sytuację, uczestnicząc w podjęciu uchwał o sposobie minimalizacji zagrożenia. Samym z ubezpieczeń aktywnych jest automatyczny system tłumienia wybuchu HRD. System HRD zawiera: czujniki wybuchu, centrale sterujące, butle hrd, dysze nierdzewne lub mosiężne. Czujniki wybuchu pozwolą na wczesne wykrycie wybuchu i przeznaczenie danej do waluty centralnej. Butla hrd w terminie liczonym w milisekundach wtryskuje proszek gaszący do chronionego urządzenia. System ten wyróżnia się dużo bogatą niezawodnością błyskawiczną reakcją. Pewno być wykorzystywany wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Niska i silna instalacja i wymiana po zadziałaniu jest atutem przemawiającym za wyborem takiego podejścia.