Wymagania bezpieczenstwa ruchu lotniczego

ATEX – jest zatem zasada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy towar, przeznaczony do korzystania w okolicach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w miarach powiązanych z ostatnią informacją. Natomiast wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić materiałem regulacji wewnętrznych, które funkcjonują w nowych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą zaś być niezgodne z regułą, natomiast nie posiadają odpowiednia zaostrzać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak a każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A ponadto przejść procedurę lub jest identyczny z obowiązkowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

http://erp.polkas.pl/modul-crm-jak-dodac-status-oferty-handlowej/

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w możliwości regionach UE posiadały wielkie ograniczenia w normalnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W wypadku urządzeń wykorzystywanych do praktyce w strefach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która zdobyła w życie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była określana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w środowiskach pracy, w jakich potrafimy trafić na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została ustalona w działanie już w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Produkcji i Metody Społecznej 29 maja 2003 roku i funkcjonowała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wpadło w działanie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, związanych z możliwością spotkania się atmosferą wybuchową w środowisku pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.